Krizi je třeba předcházet - analýza rizik


Analýza rizik - zaměřte se na kritická místa

Analýza rizik - zaměřte se na kritická místa

Většina mezinárodních standardů pro management systémy se zabývá řešením rizik. Vyžaduje pravidelně nebo před každou změnou udělat nebo přehodnotit analýzu rizik. Řádně je ohodnotit, zjistit, která jsou zásadní nebo kritická a hlavně na ně hledat vhodná opatření, která by eliminovala jejich vznik nebo působení.

Jak připravit analýzu rizik se dočte na našem poradenském portálu v článku Analýza rizik. Zde si také můžete zakoupit šablonu na analýzu rizik. Neztrácejte čas vytvářením souborů, ale věnujte jej hodnocení Vašeho stavu a opatřením.